Geschiedenis

De Twee Gezusters

Registratienummer: L 998 N
Bouwjaar: 1906
Type: Roefschip
Werf: Oebele Pieters van der Werff (‘Welgelegen’) van apr. 1902 tot okt. 1909 in Leeuwarden
Opdrachtgever: Wiebe Zuidema te Eastermar
Huidige eigenaar: Sietse Broersma te Oudega (W) (‘Avontuur’)
Lengte: 15,72 meter
Breedte: 3,41 meter
Tonnage: 29,807 ton
Meting: Leeuwarden, 2 okt. 1906

Geschiedenis van het skûtsje De “Twee Gezusters”, nu genaamd “Avontuur” is gebouwd in 1906 in het gebied schilkampen gelegen in Leeuwarden in opdracht van Dhr W.Zuidema. De eerste meting heeft plaats gevonden op 2 oktober 1906. Het schip had destijds een lengte van 15,72 en een breedte van 3,41m. Jarenlang heeft dit skûtsje gediend voor de beroepsvaart. Men verscheepte destijds: mest, grond, turf, stenen, bieten etc. Al deze grondstoffen werden met een kruiwagen in en uit geladen.

Tijdens de periode van de beroepsvaart woonde de familie op het skûtsje. Na de periode van de beroepsvaart is het skûtsje rond het jaar 1952 verbouwd tot een woonark. Deze woonark heeft jarenlang gelegen nabij de sluizen van Lelystad en in de plaats Kampen.

In 2000 heeft Simon van der Meulen de woonark gekocht en een paar maanden later is de woonark doorverkocht aan Gerrit Heida en Pieter Osinga. In de wintermaanden van 2000/2001 hebben zij de woonark weer omgebouwd naar een prachtig wedstrijdskûtsje. Tijdens de verbouwing is het skûtsje verlengd naar 16,97 m. In de zomer van 2001 zeilde het skûtsje voor het eerst mee tijdens IFKS kampioenschappen met als eindresultaat een 5e plaats. 5 jaar hebben de bovengenoemde eigenaren meegezeild in de IFKS. Waarna het skûtsje in de winter van 2005 te koop werd aangeboden.

Door de zeer mooie lijnen van het skûtsje raakten wij in gesprek met de eigenaren. Uiteindelijk werd het schip gekocht door de familie Broersma te Oudega Súdwest-Fryslân. Door veel te hebben veranderd aan het skûtsje konden we na een aantal jaren mee draaien in de top van de kleine a klasse van de IFKS. In 2009 en 2012 werd er een 2e plaats in het eindklassement bereikt. In 2013 en 2014 zijn kampioen geworden. Zo mag nu ook dit skûtsje een kampioenskûtsje worden genoemd.

Tot zover een stukje geschiedenis van het skûtsje met dank aan http://www.skutsjehistorie.nl

history

foto: afkomstig van de Leeuwarder Courant